scalesofjustice (9K)

Regelverket


Regelverket fastställer dina skyldigheter och rättigheter som deltagare på Debatthuset. Genom ditt aktiva deltagande på detta forum så accepterar du innehållet i detta regelverk och lovar att följa det till det bästa av din förmåga. Du skall vara medveten om att regelverket kan ändras utan förvarning och att det kan vara nödvändigt för dig att regelbundet kolla efter förändringar.

Artikel 1: Du ska inte förolämpa eller trakassera andra medlemmar.

Artikel 2: Du ska inte bedriva hets mot folkgrupp.

Artikel 3: Du ska inte uppmuntra till olagliga våldshandlingar eller trakasserier gentemot en grupp eller enskilda individer.

Artikel 4: Du ska inte störa eller hindra den normala diskussionen.

Artikel 5: Du får inte göra reklam.

Artikel 6: Du får inte vidarebefordra innehållet i PM, mail eller annan personlig kommunikation utan författarens tillstånd.

Artikel 7: Du får inte samla eller använda personlig information om användare utan deras tillstånd. Du får inte avslöja personlig information om en annan deltagare.

Artikel 8: Du får inte skriva inlägg som kan uppfattas som kränkande eller stötande.

Artikel 9: Du får inte be en minderårig person på forumet att kontakta dig personligen av någon som helst anledning.

Artikel 10: Du måste respektera upphovsrätten, och inte posta texter annan har skrivit, utöver citaträtten.

Artikel 11: Du får inte uppmana till brott.

Artikel 12: Du får inte låtsas vara en annan medlem på forumet.

Artikel 13: Du får inte registrera mer än ett konto på forumet.

Artikel 14: Du måste ha en fungerande emailadress i din profil. Du kan givetvis låta den vara dold för andra än forumets administration.

Artikel 15: Har du klagomål på forumet, rapporterar du dessa till forumets ledning.

Artikel 16: Forumet är inte ansvarigt för något som skrivs av någon debattör på detta forum. Varje debattör ansvarar själv för vad denne skriver.

Artikel 17: Administrationen äger tolkningsföreträde av regelverket.

Definitioner

Hets mot folkgrupp handlar om tal eller skrift som uppmuntrar till våld gentemot någon (även om det är oavsiktligt) på grund av dennes ålder, handikapp, kön, etnicitet, ras, nationalitet, religion, eller sexuella läggning.

Hets mot folkgrupp är inte samma sak som att utrycka missaktning. Att säga att du hatar en person eller grupp, eller på något annat sätt förolämpar dom, även i den mest extrema form, är inte nödvändigtvis hets mot folkgrupp.

Hets mot folkgrupp uppmuntrar till våld gentemot en eller flera personer på grund av att de är medlemmar av en specifik folkgrupp på ett av de följande sätten:
  • rekommenderar våld (t.ex. "döda dom");
  • säger att våld är acceptabelt (t.ex. "de borde dö);
  • säger att våld är förtjänat (t.ex. "det är deras eget fel");
  • berövar dom deras människovärdighet eller nedvärderar dom, kanske genom att tillskriva dom skuld för ett fruktansvärt brott, sexuella perversioner, eller sjukdomar på ett sådant sätt att våld skulle vara rättfärdigat eller harmlöst;
  • göra analogier eller jämförelser som föreslår något av det ovanstående (t.ex. "de är som mördare")

(Senast uppdaterat den 19 maj 2007)